Thư viện phần mềm ServBay

ServBay nổi bật với môi trường phát triển web toàn diện của mình với bộ phần mềm và phiên bản đa dạng. Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ nhiều phiên bản PHP, từ PHP 5.6 cổ điển đến PHP 8.4 hiện đại, giúp nhà phát triển chạy nhiều phiên bản PHP đồng thời cho các yêu cầu dự án đa dạng.

Ngoài PHP, ServBay còn hỗ trợ mạnh mẽ cho Node.js, bao gồm nhiều phiên bản từ Node.js 12 đến Node.js 22. Phạm vi phong phú này đảm bảo rằng nhà phát triển làm việc trên các dự án Node.js khác nhau có thể tìm thấy phiên bản phù hợp để đạt hiệu suất và tương thích tốt nhất.

Một trong những tính năng quan trọng của ServBay là khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa các phiên bản phần mềm khác nhau. Sự linh hoạt này quan trọng cho nhà phát triển cần kiểm thử và triển khai ứng dụng trên các môi trường khác nhau mà không gặp phiền toái.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Phiên bản phần mềm
Phần mềm Phiên bản con (Intel) Ngày phát hành (Intel) Phiên bản con (Silicon) Ngày phát hành (Silicon)
ServBay Runtime
ServBay Runtime 1.0.8 9 thg 6, 2024 1.1.8 9 thg 6, 2024
ServBay Development Library
ServBay Development Library 1.0.8 9 thg 6, 2024 1.1.8 9 thg 6, 2024
Caddy
Caddy 2.7.6 23 thg 12, 2023 2.7.6 1 thg 3, 2024
PHP
PHP 5.6.40 31 thg 5, 2024 5.6.40 31 thg 5, 2024
PHP 7.0.33 31 thg 5, 2024 7.0.33 31 thg 5, 2024
PHP 7.1.33 31 thg 5, 2024 7.1.33 31 thg 5, 2024
PHP 7.2.34 31 thg 5, 2024 7.2.34 31 thg 5, 2024
PHP 7.3.33 31 thg 5, 2024 7.3.33 31 thg 5, 2024
PHP 7.4.33 31 thg 5, 2024 7.4.33 31 thg 5, 2024
PHP 8.0.30 31 thg 5, 2024 8.0.30 31 thg 5, 2024
PHP 8.1.29 9 thg 6, 2024 8.1.29 9 thg 6, 2024
PHP 8.2.20 9 thg 6, 2024 8.2.20 9 thg 6, 2024
PHP 8.3.8 9 thg 6, 2024 8.3.8 9 thg 6, 2024
PHP 8.4.0alpha1 5 thg 7, 2024 8.4.0alpha1 5 thg 7, 2024
Node.js
Node.js 12.22.12 19 thg 12, 2023 12.22.12 2 thg 3, 2024
Node.js 13.14.0 19 thg 12, 2023 13.14.0 19 thg 12, 2023
Node.js 14.21.3 19 thg 12, 2023 14.21.3 1 thg 3, 2024
Node.js 15.14.0 19 thg 12, 2023 15.14.0 1 thg 3, 2024
Node.js 16.20.2 19 thg 12, 2023 16.20.2 1 thg 3, 2024
Node.js 17.9.1 19 thg 12, 2023 17.9.1 1 thg 3, 2024
Node.js 18.20.3 1 thg 6, 2024 18.20.3 1 thg 6, 2024
Node.js 19.9.0 19 thg 12, 2023 19.9.0 1 thg 3, 2024
Node.js 20.14.0 1 thg 6, 2024 20.14.0 1 thg 6, 2024
Node.js 21.7.3 24 thg 4, 2024 21.7.3 24 thg 4, 2024
Node.js 22.2.0 1 thg 6, 2024 22.2.0 1 thg 6, 2024
MariaDB
MariaDB 10.10.7 6 thg 12, 2023 10.10.7 1 thg 3, 2024
MariaDB 10.11.8 1 thg 6, 2024 10.11.8 1 thg 6, 2024
MariaDB 10.4.34 1 thg 6, 2024 10.4.34 1 thg 6, 2024
MariaDB 10.5.25 1 thg 6, 2024 10.5.25 1 thg 6, 2024
MariaDB 10.6.18 1 thg 6, 2024 10.6.18 1 thg 6, 2024
MariaDB 10.7.8 16 thg 7, 2023 10.7.8 1 thg 3, 2024
MariaDB 10.8.8 16 thg 7, 2023 10.8.8 1 thg 3, 2024
MariaDB 10.9.8 10 thg 9, 2023 10.9.8 1 thg 3, 2024
MariaDB 11.0.6 1 thg 6, 2024 11.0.6 1 thg 6, 2024
MariaDB 11.1.5 1 thg 6, 2024 11.1.5 1 thg 6, 2024
MariaDB 11.2.4 1 thg 6, 2024 11.2.4 1 thg 6, 2024
MariaDB 11.3.2 24 thg 4, 2024 11.3.2 24 thg 4, 2024
MariaDB 11.4.2 1 thg 6, 2024 11.4.2 1 thg 6, 2024
MariaDB 11.5.0 24 thg 4, 2024 11.5.0 24 thg 4, 2024
MariaDB 11.6.0 5 thg 7, 2024 11.6.0 5 thg 7, 2024
PostgreSQL
PostgreSQL 10.23 31 thg 5, 2024 10.23 31 thg 5, 2024
PostgreSQL 11.22 31 thg 5, 2024 11.22 31 thg 5, 2024
PostgreSQL 12.19 31 thg 5, 2024 12.19 29 thg 5, 2024
PostgreSQL 13.15 31 thg 5, 2024 13.15 29 thg 5, 2024
PostgreSQL 14.12 31 thg 5, 2024 14.12 29 thg 5, 2024
PostgreSQL 15.7 31 thg 5, 2024 15.7 29 thg 5, 2024
PostgreSQL 16.3 31 thg 5, 2024 16.3 29 thg 5, 2024
PostgreSQL 17.beta2 5 thg 7, 2024 17.beta2 5 thg 7, 2024
Redis
Redis 7.0.11 16 thg 7, 2023 7.2.4 1 thg 3, 2024
Memcached
Memcached 1.6.19 16 thg 7, 2023 1.6.23 1 thg 3, 2024
dnsmasq
dnsmasq 2.89 19 thg 12, 2023 2.90 1 thg 3, 2024

ServBay cũng bao gồm một DNS cục bộ, giúp đơn giản hóa quy trình định tuyến và quản lý các yêu cầu mạng cục bộ, tăng cường quy trình phát triển tổng thể.

Đối với những nhà phát triển tìm kiếm sự tùy chỉnh, ServBay cung cấp một gói phát triển độc lập. Tính năng này cho phép biên dịch lại và tích hợp các gói phần mềm duy nhất hoặc tự xây dựng, mang lại cho nhà phát triển một mức linh hoạt và kiểm soát cao hơn đối với môi trường phát triển của họ.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on