ServBay so với XAMPP

Bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho XAMPP, và đang xem xét chuyển sang ServBay? ServBay nổi bật với nhiều ưu điểm hơn XAMPP, bao gồm hỗ trợ máy chủ rộng hơn, tích hợp ngôn ngữ lập trình linh hoạt và hỗ trợ cơ sở dữ liệu xuất sắc hơn. Hãy đi sâu vào so sánh chi tiết để thấy tại sao ServBay là sự lựa chọn xuất sắc.

Tải về ServBay 1.3.7
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với XAMPP
Features\Products ServBay XAMPP
Pricing
Pricing 🆓 free / 💰 paid 🆓 free
Free version 5 hosts, Ulimited functions 1 host
Free trial / /
Functions
macOS support ✅ Yes ✅ Yes
Package upgradeable ✅ Yes ❌ No
Security updates ✅ Yes ❌ No, outdated version
Oprating System
Non-intrusive ✅ Yes ✅ Yes
Launch at login ✅ Yes ❌ No
Start with system ✅ Yes ❌ No
CLI support ✅ Yes ✅ Yes
APP UI
Newbie friendly ✅ Yes ❌ No
Quick control/Menubar ✅ Yes ❌ No
Service control panel ✅ Yes ✅ Yes
Multilingual ✅ Yes, 11 languages ❌ No
Easy to use APP ✅ Yes ❌ No
Configurable via UI ✅ Yes ❌ No
Easy backup ✅ Yes ✅ Yes
Hosting
Multiple Hosts ✅ Yes ❌ No
Max Hosts 🆓 5/💰unlimited 1
Custom Domains ✅ Yes ❌ No
Multiple Domains/Alias 💰Yes ❌ No
SSL support ✅ Yes ❌ No
Local private CA ✅ Yes ❌ No
Custom PHP Version ✅ Yes ❌ No
Static Web Support ✅ Yes ✅ Yes
Reverse Proxy ✅ Yes ❌ No
Docker/Node.js Proxy ✅ Yes ❌ No
Redirection ✅ Yes ❌ No
Programing Languages
PHP support ✅ Yes ✅ Yes
Multiple PHP versions 🆓 5.6 - 8.4 8.0/8.1/8.2 (Independent install package, each comes with only 1 version)
PHP 8.3 ✅ Yes ❌ No
Multiple PHP instances ✅ Yes ❌ No
Instantly switch PHP versions ✅ Yes ❌ No
Node.js support ✅ Yes ❌ No
Multiple Node.js versions 🆓 12 - 22 /
Instantly switch Node.js versions ✅ Yes ❌ No
Web Servers
Apache HTTPd ❌ No ✅ Yes
NGINX ❗️ No, Coming soon ❌ No
Caddy ✅ Yes ❌ No
Databases
MySQL support ❌ No ❌ No
Multiple MySQL versions / /
Instantly switch MySQL versions ❌ No ❌ No
MariaDB support ✅ Yes ✅ Yes
Multiple MariaDB versions 🆓 10.4 - 11.5 ❌ No, only 10.4
Instantly switch MariaDB versions ✅ Yes ❌ No
PostgreSQL support ✅ Yes ❌ No
Multiple PostgreSQL versions 🆓 10 - 16 /
Instantly switch PostgreSQL versions ✅ Yes /
Redis support ✅ Yes ❌ No
Memcached support ✅ Yes ❌ No
SQLite 3 ✅ Yes ❌ No
Tools
phpMyAdmin ✅ Yes ✅ Yes
Adminer ✅ Yes ❌ No
OpenSSL ✅ Yes ✅ Yes
Composer ✅ Yes ❌ No
cURL ✅ Yes ✅ Yes
npm ✅ Yes ❌ No
Mail Server
Built-in Mail Server ✅ Yes ❌ No
DNS
Built-in DNS Server ✅ Yes ❌ No
host domain resolution via /etc/hosts ✅ Yes ❌ No
host domain resolution via local Built-in DNS Server ✅ Yes ❌ No
Common PHP Modules
APC/APCu ✅ Yes ❌ No
xDebug ✅ Yes ❌ No
opcache ✅ Yes ❌ No
IMAP ✅ Yes ✅ Yes
gd ✅ Yes ✅ Yes
cURL ✅ Yes ✅ Yes
OpenLDAP ✅ Yes ✅ Yes
mysql ✅ Yes ❌ No
pgsql ✅ Yes ❌ No
sqlite ✅ Yes ✅ Yes
pdo-* ✅ Yes ✅ Yes
sodium ✅ Yes ❌ No
MongoDB ✅ Yes ❌ No
redis ✅ Yes ❌ No
memcache ✅ Yes ❌ No
memcached ✅ Yes ❌ No
Tunnels/Reverse Proxy
Cloudflared ✅ Yes ❌ No
frpc ✅ Yes ❌ No
Development tools
Development Library ✅ Yes, Independent package ✅ Yes, built-in
Re-Compile support ✅ Yes ✅ Yes
Support
Documents ✅ Yes ✅ Yes
Community ✅ Yes ✅ Yes
E-Mail ✅ Yes ❌ No

Giá cả và Khả năng Lưu trữ

ServBay tỏa sáng với phiên bản miễn phí hỗ trợ đến 5 máy chủ và cung cấp chức năng không giới hạn, trong khi XAMPP giới hạn người dùng chỉ 1 máy chủ trong phiên bản của mình. Hơn nữa, phiên bản chuyên nghiệp của ServBay cho phép không giới hạn tên miền tùy chỉnh và nhiều tên miền/định danh, một tính năng không có trong XAMPP. Hỗ trợ SSL và CA riêng tư cục bộ của ServBay củng cố vị thế của nó là một lựa chọn an toàn và linh hoạt hơn.

Ngôn ngữ Lập trình và Máy chủ Web

Ưu thế của ServBay rõ ràng trong hỗ trợ ngôn ngữ lập trình. Nó hỗ trợ nhiều phiên bản PHP từ 5.6 đến 8.4 và cung cấp chuyển đổi ngay lập tức giữa chúng, một tính năng không có trong XAMPP. Ngoài ra, hỗ trợ Node.js của ServBay, với khả năng chuyển đổi giữa các phiên bản từ 12 đến 22 ngay lập tức, là điều thiếu trong XAMPP. Trong khi XAMPP hỗ trợ Apache HTTPd, ServBay sắp ra mắt NGINX và đã hỗ trợ Caddy, mang lại sự linh hoạt hơn trong việc chọn lựa máy chủ web.

Hỗ trợ Cơ sở Dữ liệu

ServBay vượt trội so với XAMPP trong hỗ trợ cơ sở dữ liệu. Nó hỗ trợ nhiều phiên bản MariaDB (từ 10.4 đến 11.5) và phiên bản PostgreSQL (từ 10 đến 16), với khả năng chuyển đổi ngay lập tức. Điều này thiếu sót trong XAMPP, chỉ cung cấp phiên bản MariaDB 10.4. ServBay cũng hỗ trợ Redis, SQLite 3 và Memcached, mà XAMPP không hỗ trợ.

Tính năng và Công cụ Độc đáo

Những tính năng đặc biệt của ServBay bao gồm hỗ trợ nhiều phiên bản PHP và Node.js, chuyển đổi phiên bản nhanh chóng, DNS cục bộ và một gói phát triển độc lập. Những khía cạnh này, đặc biệt là sự hỗ trợ phiên bản phần mềm rộng lớn của nó, làm nổi bật nó so với XAMPP. Ngoài ra, bộ công cụ của ServBay bao gồm phpMyAdmin, Adminer, Composer và npm, mang lại môi trường toàn diện hơn so với XAMPP.

Các Module PHP Phổ Biến và Hỗ trợ

ServBay cung cấp một loạt rộng lớn các module PHP phổ biến như APC/APCu, xDebug, opcache và các module cho MongoDB, Redis, và Memcached, nhiều trong số đó không được XAMPP hỗ trợ. ServBay cũng cung cấp các tùy chọn hỗ trợ mạnh mẽ, bao gồm email và hỗ trợ trả phí, nâng cao trải nghiệm người dùng so với XAMPP.

Để kết luận, ServBay rõ ràng vượt trội so với XAMPP với sự hỗ trợ máy chủ rộng lớn, tính linh hoạt của ngôn ngữ lập trình, hỗ trợ cơ sở dữ liệu toàn diện và một loạt công cụ và tính năng. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay là nhà phát triển có kinh nghiệm, ServBay mang lại một trải nghiệm an toàn, linh hoạt và dễ sử dụng hơn, là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu phát triển phần mềm.

Tải về ServBay 1.3.7
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on

Copyright © 2022-2023 ServBay Limited. All Rights Reserved.