ServBay so với Docker

Bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế Docker và đang xem xét chuyển đổi sang ServBay? ServBay nổi bật với một số ưu điểm so với Docker, bao gồm giao diện thân thiện với người dùng hơn, hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu, cùng một loạt các chức năng tích hợp. So sánh này sẽ làm nổi bật tại sao ServBay là một lựa chọn ưa thích đối với nhiều người dùng.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với Docker
Features\Products ServBay Docker
Pricing
Pricing 🆓 free / 💰 paid 🆓 free
Free version 5 hosts, Ulimited functions /
Free trial / /
Functions
macOS support ✅ Yes ✅ Yes
Package upgradeable ✅ Yes ❗️manually
Security updates ✅ Yes ❗️manually
Oprating System
Non-intrusive ✅ Yes ✅ Yes
Launch at login ✅ Yes ❌ No
Start with system ✅ Yes ✅ Yes
CLI support ✅ Yes ❌ No
APP UI
Newbie friendly ✅ Yes ❌ No
Quick control/Menubar ✅ Yes ❌ No
Service control panel ✅ Yes ❌ No, via CLI/Docker Desktop
Multilingual ✅ Yes, 11 languages ❌ No
Easy to use APP ✅ Yes ❌ No
Configurable via UI ✅ Yes ❌ No
Easy backup ✅ Yes ❌ No
Hosting
Multiple Hosts ✅ Yes ✅ Yes
Max Hosts 🆓 5/💰unlimited ❗️unlimited, manual config
Custom Domains ✅ Yes ❗️manual config
Multiple Domains/Alias 💰Yes ❗️manual config
SSL support ✅ Yes ❗️manually, 💰may cost
Local private CA ✅ Yes ❗️Manual install & config, requires 3rd party package
Custom PHP Version ✅ Yes ❗️manual config
Static Web Support ✅ Yes ❗️manual config
Reverse Proxy ✅ Yes ❗️manual config
Docker/Node.js Proxy ✅ Yes ❗️manual config
Redirection ✅ Yes ❗️manual config
Programing Languages
PHP support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple PHP versions 🆓 5.6 - 8.3 5.4 - 8.3
PHP 8.3 ✅ Yes ✅ Yes
Multiple PHP instances ✅ Yes ✅ Yes
Instantly switch PHP versions ✅ Yes ✅ Yes
Node.js support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple Node.js versions 🆓 12 - 21 12 - 21
Instantly switch Node.js versions ✅ Yes ✅ Yes
Web Servers
Apache HTTPd ❌ No ❗️ Yes, Manual install
NGINX ❗️ No, Coming soon ❗️ Yes, Manual install
Caddy ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Databases
MySQL support ❌ No ❗️ Yes, Manual install
Multiple MySQL versions / ❗️Manual install & config
Instantly switch MySQL versions ❌ No ✅ Yes
MariaDB support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple MariaDB versions 🆓 10.4 - 11.3 10 - 11
Instantly switch MariaDB versions ✅ Yes ✅ Yes
PostgreSQL support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple PostgreSQL versions 🆓 10 - 16 10 - 16
Instantly switch PostgreSQL versions ✅ Yes ✅ Yes
Redis support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Memcached support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
SQLite 3 ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Tools
phpMyAdmin ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Adminer ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
OpenSSL ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Composer ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
cURL ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
npm ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Mail Server
Built-in Mail Server ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
DNS
Built-in DNS Server ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
host domain resolution via /etc/hosts ✅ Yes ❌ No
host domain resolution via local Built-in DNS Server ✅ Yes ❗️manual config
Common PHP Modules
APC/APCu ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
xDebug ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
opcache ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
IMAP ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
gd ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
cURL ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
OpenLDAP ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
mysql ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
pgsql ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
sqlite ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
pdo-* ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
sodium ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
MongoDB ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
redis ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
memcache ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
memcached ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
Tunnels/Reverse Proxy
Cloudflared ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
frpc ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
Development tools
Development Library ✅ Yes, Independent package /
Re-Compile support ✅ Yes ❌ No
Support
Documents ✅ Yes ❌ No
Community ✅ Yes ✅ Yes
E-Mail ✅ Yes ❌ No

Giao Diện Người Dùng và Tích hợp Hệ Thống

ServBay vượt trội với giao diện ứng dụng thông minh và thân thiện với người dùng. Nó hỗ trợ 11 ngôn ngữ, cung cấp kiểm soát nhanh chóng thông qua thanh menu và có một bảng điều khiển dịch vụ thân thiện với người mới, tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện người dùng đồ họa. Ngược lại, Docker dựa nhiều hơn vào cấu hình thủ công và hoạt động qua giao diện dòng lệnh (CLI), thiếu một giao diện người dùng đa ngôn ngữ dễ sử dụng. ServBay cũng xuất sắc trong tích hợp hệ thống với các tính năng như hoạt động không làm phiền, khởi động khi đăng nhập và bắt đầu với hệ thống.

Hỗ Trợ Lưu Trữ và Phát triển

ServBay cung cấp một trải nghiệm lưu trữ mượt mà hơn. Nó hỗ trợ nhiều máy chủ (lên đến 5 miễn phí, không giới hạn trong phiên bản trả phí) và cho phép cấu hình dễ dàng của tên miền tùy chỉnh và hỗ trợ SSL. Docker, mặc dù hỗ trợ nhiều máy chủ, nhưng yêu cầu cấu hình thủ công cho mỗi máy chủ, có thể gây phiền phức. Hơn nữa, các tính năng độc đáo của ServBay như hỗ trợ phiên bản PHP tùy chỉnh, hỗ trợ web tĩnh và proxy Docker/Node.js tích hợp sẽ mượt mà hơn so với phương pháp cấu hình thủ công của Docker.

Tính Linh Hoạt Ngôn Ngữ Lập Trình và Cơ Sở Dữ Liệu

ServBay cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho ngôn ngữ lập trình. Nó hỗ trợ nhiều phiên bản PHP (từ 5.6 đến 8.3) và phiên bản Node.js (từ 12 đến 21) với khả năng chuyển đổi ngay lập tức, một tiện ích mà Docker không đầy đủ. Ngoài ra, hỗ trợ cơ sở dữ liệu của ServBay là xuất sắc, cung cấp MariaDB, PostgreSQL , Redis , và SQLite 3 với khả năng chuyển đổi phiên bản ngay lập tức. Docker, mặc dù hỗ trợ những cơ sở dữ liệu này, thường yêu cầu cài đặt và cấu hình thủ công.

Công Cụ và Tính Năng Bổ Sung

ServBay bao gồm một loạt các công cụ tích hợp như phpMyAdmin, Adminer, OpenSSL, Composer và npm, chúng đều có sẵn và dễ cấu hình. Ngược lại, Docker yêu cầu cài đặt và cấu hình thủ công cho những công cụ này. Máy chủ thư và máy chủ DNS tích hợp của ServBay, cùng với hỗ trợ cho các mô-đun PHP phổ biến như APC/APCu, xDebug, opcache và những cái khác, làm nổi bật thêm tính đầy đủ của nó so với Docker.

Hỗ Trợ và Cộng Đồng

ServBay đảm bảo hỗ trợ mạnh mẽ với tài liệu chi tiết, sự tham gia tích cực của cộng đồng, hỗ trợ qua email và các lựa chọn hỗ trợ trả phí, tạo ra một môi trường hỗ trợ hơn cho người dùng. Docker, mặc dù có một cộng đồng mạnh mẽ, nhưng thiếu về các khía cạnh như hỗ trợ email riêng và tài liệu chi tiết mở rộng.

Để tổng kết, ServBay cung cấp một môi trường phát triển tích hợp, thân thiện với người dùng và đầy đủ tính năng hơn so với Docker. Sự dễ sử dụng, kết hợp với khả năng lưu trữ mạnh mẽ, hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập trình và loạt công cụ tích hợp giúp ServBay trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng đang tìm kiếm một bộ công cụ phát triển phần mềm toàn diện, hiệu quả và linh hoạt.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on

Copyright © 2022-2023 ServBay Limited. All Rights Reserved.