ServBay so với Homebrew

Bạn đang xem xét một lựa chọn thay thế cho Homebrew cho nhu cầu phát triển của bạn? Chuyển sang ServBay có thể là quyết định tốt nhất của bạn. ServBay nổi bật với giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ mở rộng cho nhiều phiên bản PHP và Node.js, cùng loạt công cụ và tính năng tích hợp giúp đơn giản hóa quy trình phát triển. Hãy so sánh ServBay và Homebrew để hiểu tại sao ServBay là sự lựa chọn xuất sắc.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với Homebrew
Features\Products ServBay Homebrew
Pricing
Pricing 🆓 free / 💰 paid 🆓 free
Free version 5 hosts, Ulimited functions /
Free trial / /
Functions
macOS support ✅ Yes ✅ Yes
Package upgradeable ✅ Yes ❗️manually
Security updates ✅ Yes ❗️manually
Oprating System
Non-intrusive ✅ Yes ❌ No
Launch at login ✅ Yes ❌ No
Start with system ✅ Yes ✅ Yes
CLI support ✅ Yes ✅ Yes
APP UI
Newbie friendly ✅ Yes ❌ No
Quick control/Menubar ✅ Yes ❌ No
Service control panel ✅ Yes ❌ No, via CLI
Multilingual ✅ Yes, 11 languages ❌ No
Easy to use APP ✅ Yes ❌ No
Configurable via UI ✅ Yes ❌ No
Easy backup ✅ Yes ❌ No
Hosting
Multiple Hosts ✅ Yes ✅ Yes
Max Hosts 🆓 5/💰unlimited ❗️unlimited, manual config
Custom Domains ✅ Yes ❗️manual config
Multiple Domains/Alias 💰Yes ❗️manual config
SSL support ✅ Yes ❗️manually, 💰may cost
Local private CA ✅ Yes ❗️Manual install & config, requires 3rd party package
Custom PHP Version ✅ Yes ❗️manual config
Static Web Support ✅ Yes ❗️manual config
Reverse Proxy ✅ Yes ❗️manual config
Docker/Node.js Proxy ✅ Yes ❗️manual config
Redirection ✅ Yes ❗️manual config
Programing Languages
PHP support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple PHP versions 🆓 5.6 - 8.3 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3
PHP 8.3 ✅ Yes ✅ Yes
Multiple PHP instances ✅ Yes ❌ No
Instantly switch PHP versions ✅ Yes ❌ No
Node.js support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple Node.js versions 🆓 12 - 21 14/16/18/20/21
Instantly switch Node.js versions ✅ Yes ❗️requires 3rd party package
Web Servers
Apache HTTPd ❌ No ❗️ Yes, Manual install
NGINX ❗️ No, Coming soon ❗️ Yes, Manual install
Caddy ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Databases
MySQL support ❌ No ❗️ Yes, Manual install
Multiple MySQL versions / ❗️Manual install & config
Instantly switch MySQL versions ❌ No ❌ No
MariaDB support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple MariaDB versions 🆓 10.4 - 11.3 10.2 - 11.2
Instantly switch MariaDB versions ✅ Yes ❌ No
PostgreSQL support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Multiple PostgreSQL versions 🆓 10 - 16 10 - 16
Instantly switch PostgreSQL versions ✅ Yes ❌ No
Redis support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Memcached support ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
SQLite 3 ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Tools
phpMyAdmin ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Adminer ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
OpenSSL ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Composer ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
cURL ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
npm ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
Mail Server
Built-in Mail Server ✅ Yes ❗️ Yes, Manual install
DNS
Built-in DNS Server ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
host domain resolution via /etc/hosts ✅ Yes ❌ No
host domain resolution via local Built-in DNS Server ✅ Yes ❗️manual config
Common PHP Modules
APC/APCu ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
xDebug ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
opcache ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
IMAP ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
gd ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
cURL ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
OpenLDAP ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
mysql ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
pgsql ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
sqlite ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
pdo-* ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
sodium ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
MongoDB ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
redis ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
memcache ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
memcached ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
Tunnels/Reverse Proxy
Cloudflared ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
frpc ✅ Yes ❗️Manual install, requires 3rd party package
Development tools
Development Library ✅ Yes, Independent package /
Re-Compile support ✅ Yes ✅ Yes
Support
Documents ✅ Yes ❌ No
Community ✅ Yes ✅ Yes
E-Mail ✅ Yes ❌ No

Dễ sử dụng và Truy cập

ServBay cung cấp một ứng dụng dễ sử dụng với giao diện đa ngôn ngữ, tùy chọn kiểm soát nhanh chóng và bảng điều khiển dịch vụ thân thiện với người dùng, tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện người dùng đồ họa. Điều này tương phản mạnh mẽ với Homebrew, chủ yếu hoạt động qua giao diện dòng lệnh (CLI) và thường yêu cầu cấu hình thủ công. Tích hợp hệ thống của ServBay không gây phiền hà, với các tính năng như khởi động khi đăng nhập và bắt đầu với hệ thống, làm tăng tính dễ sử dụng so với Homebrew.

Hỗ trợ Lưu trữ và Máy Chủ

Khả năng lưu trữ của ServBay mạnh mẽ hơn nhiều so với Homebrew. Nó hỗ trợ lên đến 5 máy chủ miễn phí và một số không giới hạn với phiên bản pro, bao gồm tên miền tùy chỉnh và hỗ trợ SSL. Homebrew, mặc dù cung cấp máy chủ không giới hạn, nhưng yêu cầu cấu hình thủ công cho mỗi máy chủ. Hỗ trợ của ServBay cho các phiên bản PHP tùy chỉnh, proxy Docker/Node.js và tính năng proxy ngược được tối ưu hóa, trong khi Homebrew đòi hỏi nỗ lực thủ công cho những chức năng này.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Lập trình

Hỗ trợ của ServBay cho nhiều phiên bản PHP (5.6 - 8.3) và Node.js (12 - 21), cùng khả năng chuyển đổi ngay lập tức giữa chúng, là một ưu điểm lớn so với Homebrew. Homebrew hỗ trợ PHP và Node.js nhưng thiếu tiện ích của nhiều phiên bản và khả năng chuyển đổi ngay lập tức. Hỗ trợ Node.js tích hợp của ServBay và khả năng chạy đồng thời nhiều phiên bản PHP khiến nó trở thành một nền tảng linh hoạt hơn cho nhà phát triển.

Tích hợp Cơ sở Dữ liệu và Công cụ

Trong hỗ trợ cơ sở dữ liệu, ServBay lại chiếm ưu thế với nhiều phiên bản MariaDBPostgreSQL và khả năng chuyển đổi giữa chúng ngay lập tức. Homebrew yêu cầu cài đặt và cấu hình thủ công cho hỗ trợ cơ sở dữ liệu. Các công cụ như phpMyAdmin, Adminer, Composer và npm sẵn có trong ServBay, trong khi người dùng Homebrew phải tự cài đặt và cấu hình những công cụ này.

Tính Năng Đặc Biệt và Hỗ trợ

Những tính năng độc đáo của ServBay như máy chủ thư và DNS tích hợp, hỗ trợ mô-đun PHP rộng lớn và công cụ phát triển như Cloudflared và frpc là những điểm nổi bật so với Homebrew. Hơn nữa, ServBay cung cấp tài liệu chi tiết, hỗ trợ cộng đồng và thậm chí các lựa chọn hỗ trợ trả phí, những điều thiếu sót trong Homebrew.

Để tổng kết, ServBay cung cấp môi trường phát triển tích hợp, thân thiện với người dùng và đầy đủ tính năng hơn so với Homebrew. Sự dễ sử dụng kết hợp với khả năng lưu trữ mạnh mẽ, hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập trình và loạt công cụ tích hợp giúp ServBay trở thành lựa chọn lý tưởng cho những nhà phát triển đang tìm kiếm hiệu suất và tính linh hoạt trong bộ công cụ phát triển phần mềm của họ.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on

Copyright © 2022-2023 ServBay Limited. All Rights Reserved.