ServBay so với MAMP/MAMP Pro

Bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho MAMP/MAMP Pro và đang xem xét chuyển sang ServBay? ServBay nổi bật với nhiều ưu điểm bao gồm hỗ trợ nhiều phiên bản PHP, Node.js, một loạt các phiên bản phần mềm, chuyển đổi phiên bản nhanh chóng, DNS cục bộ và một gói phát triển độc lập. Hãy đi sâu vào so sánh chi tiết để thấy tại sao ServBay có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhu cầu của bạn.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với MAMP/MAMP Pro
Features\Products ServBay MAMP/MAMP Pro
Pricing
Pricing 🆓 free / 💰 paid 🆓 free / 💰 $99
Free version 5 hosts, Ulimited functions 1 host, Limited functions
Free trial / 14 days
Functions
macOS support ✅ Yes ✅ Yes
Package upgradeable ✅ Yes 💰❗️limited
Security updates ✅ Yes ❌ No, outdated version
Oprating System
Non-intrusive ✅ Yes ✅ Yes
Launch at login ✅ Yes ❌ No
Start with system ✅ Yes ✅ Yes
CLI support ✅ Yes ✅ Yes
APP UI
Newbie friendly ✅ Yes ✅ Yes
Quick control/Menubar ✅ Yes ✅ Yes
Service control panel ✅ Yes ✅ Yes
Multilingual ✅ Yes, 11 languages ❌ No
Easy to use APP ✅ Yes ✅ Yes
Configurable via UI ✅ Yes ✅ Yes
Easy backup ✅ Yes ✅ Yes
Hosting
Multiple Hosts ✅ Yes 💰 Yes
Max Hosts 🆓 5/💰unlimited 🆓 1/💰unlimited
Custom Domains ✅ Yes 💰 Yes
Multiple Domains/Alias 💰Yes 💰Yes
SSL support ✅ Yes 💰Yes
Local private CA ✅ Yes ❌ No
Custom PHP Version ✅ Yes ✅ Yes
Static Web Support ✅ Yes ✅ Yes
Reverse Proxy ✅ Yes ✅ Yes
Docker/Node.js Proxy ✅ Yes ❌ No
Redirection ✅ Yes ❌ No
Programing Languages
PHP support ✅ Yes ✅ Yes
Multiple PHP versions 🆓 5.6 - 8.3 7.4/8.2 💰5.4/5.6/7.3/7.4/8.1/8.2
PHP 8.3 ✅ Yes ❌ No
Multiple PHP instances ✅ Yes ❌ No
Instantly switch PHP versions ✅ Yes ❌ No
Node.js support ✅ Yes ❌ No
Multiple Node.js versions 🆓 12 - 21 /
Instantly switch Node.js versions ✅ Yes ❌ No
Web Servers
Apache HTTPd ❌ No ✅ Yes
NGINX ❗️ No, Coming soon ✅ Yes
Caddy ✅ Yes ❌ No
Databases
MySQL support ❌ No ✅ Yes
Multiple MySQL versions / ❌ No, only 5.7
Instantly switch MySQL versions ❌ No ❌ No
MariaDB support ✅ Yes ❌ No
Multiple MariaDB versions 🆓 10.4 - 11.3 /
Instantly switch MariaDB versions ✅ Yes /
PostgreSQL support ✅ Yes ❌ No
Multiple PostgreSQL versions 🆓 10 - 16 /
Instantly switch PostgreSQL versions ✅ Yes /
Redis support ✅ Yes ✅ Yes
Memcached support ✅ Yes ✅ Yes
SQLite 3 ✅ Yes ❌ No
Tools
phpMyAdmin ✅ Yes ✅ Yes
Adminer ✅ Yes ✅ Yes
OpenSSL ✅ Yes ✅ Yes
Composer ✅ Yes ✅ Yes
cURL ✅ Yes ✅ Yes
npm ✅ Yes ❌ No
Mail Server
Built-in Mail Server ✅ Yes ✅ Yes
DNS
Built-in DNS Server ✅ Yes ❌ No
host domain resolution via /etc/hosts ✅ Yes ✅ Yes
host domain resolution via local Built-in DNS Server ✅ Yes ❌ No
Common PHP Modules
APC/APCu ✅ Yes ✅ Yes
xDebug ✅ Yes ✅ Yes
opcache ✅ Yes ✅ Yes
IMAP ✅ Yes ✅ Yes
gd ✅ Yes ✅ Yes
cURL ✅ Yes ✅ Yes
OpenLDAP ✅ Yes ✅ Yes
mysql ✅ Yes ✅ Yes
pgsql ✅ Yes ✅ Yes
sqlite ✅ Yes ✅ Yes
pdo-* ✅ Yes ✅ Yes
sodium ✅ Yes ✅ Yes
MongoDB ✅ Yes ❌ No
redis ✅ Yes ✅ Yes
memcache ✅ Yes ❌ No
memcached ✅ Yes ✅ Yes
Tunnels/Reverse Proxy
Cloudflared ✅ Yes ❌ No
frpc ✅ Yes ❌ No
Development tools
Development Library ✅ Yes, Independent package ✅ Yes, built-in
Re-Compile support ✅ Yes ✅ Yes
Support
Documents ✅ Yes ✅ Yes
Community ✅ Yes ✅ Yes
E-Mail ✅ Yes ✅ Yes

Giá cả và Khả năng Truy cập

ServBay cung cấp phiên bản miễn phí với năm máy chủ và chức năng không giới hạn, một ưu điểm rõ ràng so với giới hạn máy chủ đơn của MAMP/MAMP Pro và các hạn chế chức năng trong phiên bản miễn phí của nó. Trong khi cả hai đều cung cấp các tùy chọn trả phí, các ưu đãi miễn phí của ServBay càng rộng lớn, làm cho nó trở thành một giải pháp hiệu quả về chi phí, đặc biệt là đối với người dùng cần nhiều máy chủ.

Các Tính năng Lưu trữ

ServBay xuất sắc với khả năng lưu trữ của mình, cho phép lên đến 5 máy chủ miễn phí và hỗ trợ tên miền tùy chỉnh, SSL và CA riêng tư cục bộ. Ngược lại, MAMP/MAMP Pro yêu cầu phiên bản trả phí để có các tính năng tương tự. Điều này làm cho ServBay trở thành một lựa chọn linh hoạt và an toàn hơn cho nhu cầu lưu trữ của bạn.

Hỗ trợ cho Ngôn ngữ Lập trình

Một trong những tính năng nổi bật của ServBay là hỗ trợ nhiều phiên bản PHP (từ 5.6 đến 8.3) và Node.js, cùng khả năng chạy nhiều trường hợp PHP và chuyển đổi ngay lập tức giữa các phiên bản PHP và Node.js. MAMP/MAMP Pro, tuy nhiên, giới hạn những tính năng này, chỉ cung cấp ít phiên bản PHP hơn và hoàn toàn thiếu hỗ trợ Node.js.

Quản lý Cơ sở Dữ liệu

ServBay hỗ trợ MariaDB, PostgreSQL , và Redis với khả năng chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau ngay lập tức, một tính năng không có trong MAMP/MAMP Pro. Tính linh hoạt này quan trọng đối với những nhà phát triển làm việc với nhiều công nghệ và phiên bản cơ sở dữ liệu.

Công cụ Phát triển và Phụ Kiện

ServBay cung cấp một loạt công cụ và khả năng đặc biệt như máy chủ thư và DNS tích hợp, hỗ trợ cho các module PHP phổ biến như MongoDB và các công cụ proxy ngược như Cloudflared và frpc. Những tính năng này, đặc biệt là gói phát triển độc lập, mang lại ưu thế cho ServBay so với MAMP/MAMP Pro, nâng cao tính tiện ích cho nhà phát triển.

Trải nghiệm Người dùng và Hỗ trợ

Cả hai nền tảng đều thân thiện với người dùng. Tuy nhiên, cam kết của ServBay đối với giao diện đa ngôn ngữ, sao lưu dễ dàng và hỗ trợ toàn diện thông qua cộng đồng, email và các kênh hỗ trợ trả phí mang lại môi trường thoải mái hơn cho một đối tượng người dùng đa dạng.

Để tổng kết, ServBay nổi bật với phiên bản miễn phí rộng lớn, tính năng mạnh mẽ về lưu trữ, hỗ trợ đa dạng cho ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu, loạt công cụ phát triển đa dạng và sự hỗ trợ người dùng xuất sắc. Những khía cạnh này khiến ServBay trở thành lựa chọn thuyết phục thay thế cho MAMP/MAMP Pro, đặc biệt là đối với những người tìm kiếm sự linh hoạt, khả năng mở rộng và tính năng phát triển toàn diện.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on

Copyright © 2022-2023 ServBay Limited. All Rights Reserved.