ServBay so với MAMP/MAMP Pro

Bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho MAMP/MAMP Pro và đang xem xét chuyển sang ServBay? ServBay nổi bật với nhiều ưu điểm bao gồm hỗ trợ nhiều phiên bản PHP, Node.js, một loạt các phiên bản phần mềm, chuyển đổi phiên bản nhanh chóng, DNS cục bộ và một gói phát triển độc lập. Hãy đi sâu vào so sánh chi tiết để thấy tại sao ServBay có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhu cầu của bạn.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với MAMP/MAMP Pro
Features\Products ServBay ServBay Pro MAMP MAMP Pro
Giá cả
Giá cả miễn phí $99 miễn phí $99
Phiên bản miễn phí 5 hosts, chức năng không giới hạn / 1 host, chức năng hạn chế /
Dùng thử miễn phí / 14 ngày / 14 ngày
Chức năng
Hỗ trợ macOS ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Ứng dụng macOS gốc Swift + SwiftUI Swift + SwiftUI Cocoa + Objective-C Cocoa + Objective-C
Kích thước gói cài đặt 13 MB 13 MB 428 MB 428 MB
Gói có thể nâng cấp ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❗️hạn chế
Cập nhật bảo mật ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không, phiên bản lỗi thời
Hệ điều hành
Không xâm lấn ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Khởi động khi đăng nhập ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Khởi động cùng hệ thống ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Hỗ trợ CLI ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Giao diện người dùng của APP
Thân thiện với người mới ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Kiểm soát nhanh/Thanh menu ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Bảng điều khiển dịch vụ ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Đa ngôn ngữ ✅ Có, 12 ngôn ngữ ✅ Có, 12 ngôn ngữ ❌ Không ❌ Không
Ứng dụng dễ sử dụng ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Có thể cấu hình qua GUI ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Sao lưu dễ dàng ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Hosts / Trang web
Có thể cấu hình qua GUI ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Nhiều Hosts ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Số lượng Hosts tối đa 5 không giới hạn 1 không giới hạn
Tên miền tùy chỉnh ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
TLD tùy chỉnh ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Nhiều tên miền/Bí danh ❌ Không ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Hỗ trợ SSL ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
SSL riêng tư/tự ký miễn phí ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
CA riêng tư/tự ký địa phương ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Phiên bản PHP có thể chọn ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Hỗ trợ web tĩnh ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Proxy ngược ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Proxy Docker/Node.js ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Chuyển hướng (301/302) ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Ngôn ngữ lập trình
Hỗ trợ PHP ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Nhiều phiên bản PHP ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
PHP 8.4 ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Chuyển đổi phiên bản PHP ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Hỗ trợ Node.js ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Node.js 22 ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Nhiều phiên bản Node.js 12 - 22 12 - 22 / /
Chuyển đổi phiên bản Node.js ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Máy chủ web
Apache HTTPd ❌ Không ❌ Không ✅ Có ✅ Có
NGINX ❗️ Không, sắp ra mắt ❗️ Không, sắp ra mắt ✅ Có ✅ Có
Caddy ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Cơ sở dữ liệu
Hỗ trợ MySQL ❌ Không ❌ Không ❌ Không ✅ Có
Nhiều phiên bản MySQL / / ❌ Không ❌ Không
Chuyển đổi phiên bản MySQL ngay lập tức ❌ Không ❌ Không ❌ Không ❌ Không
Hỗ trợ MariaDB ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Nhiều phiên bản MariaDB 10.4 - 11.5 10.4 - 11.5 / /
Chuyển đổi phiên bản MariaDB ngay lập tức ✅ Có ✅ Có / /
Hỗ trợ PostgreSQL ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Nhiều phiên bản PostgreSQL 10 - 16 10 - 16 / /
Chuyển đổi phiên bản PostgreSQL ngay lập tức ✅ Có ✅ Có / /
Hỗ trợ Redis ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Hỗ trợ Memcached ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
SQLite 3 ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Công cụ
phpMyAdmin ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Adminer ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
OpenSSL ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Composer ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
cURL ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
npm ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
pnpm ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
yarn ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Máy chủ thư
Máy chủ thư tích hợp ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
DNS
Máy chủ DNS tích hợp ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Tên miền tùy chỉnh 5 không giới hạn ❌ Không ❌ Không
Giao diện quản lý tệp hosts ❌ Không ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Giải quyết tên miền máy chủ qua /etc/hosts ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Giải quyết tên miền máy chủ qua máy chủ DNS địa phương tích hợp ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Mô-đun PHP phổ biến
APC/APCu ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
xDebug ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
opcache ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
IMAP ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
gd ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
cURL ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
OpenLDAP ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
mysql ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
pgsql ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
sqlite ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
pdo-* ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
sodium ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
MongoDB ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
redis ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
memcache ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
memcached ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
imagick ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Phalcon ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Swoole ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Hầm/Proxy ngược
Cloudflared ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
frpc ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Công cụ phát triển
Thư viện phát triển ✅ Có, gói độc lập ✅ Có, gói độc lập ❌ Không ✅ Có, tích hợp
Hỗ trợ biên dịch lại ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Biên dịch thêm tiện ích mở rộng PHP ✅ Có ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Hỗ trợ
Tài liệu ✅ Có ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Cộng đồng ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không
Email ❌ Không ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Hỗ trợ trả phí ❌ Không ✅ Có ❌ Không ✅ Có
Discord/Telegram ✅ Có ✅ Có ❌ Không ❌ Không

Giá cả và Khả năng Truy cập

ServBay cung cấp phiên bản miễn phí với năm máy chủ và chức năng không giới hạn, một ưu điểm rõ ràng so với giới hạn máy chủ đơn của MAMP/MAMP Pro và các hạn chế chức năng trong phiên bản miễn phí của nó. Trong khi cả hai đều cung cấp các tùy chọn trả phí, các ưu đãi miễn phí của ServBay càng rộng lớn, làm cho nó trở thành một giải pháp hiệu quả về chi phí, đặc biệt là đối với người dùng cần nhiều máy chủ.

Các Tính năng Lưu trữ

ServBay xuất sắc với khả năng lưu trữ của mình, cho phép lên đến 5 máy chủ miễn phí và hỗ trợ tên miền tùy chỉnh, SSL và CA riêng tư cục bộ. Ngược lại, MAMP/MAMP Pro yêu cầu phiên bản trả phí để có các tính năng tương tự. Điều này làm cho ServBay trở thành một lựa chọn linh hoạt và an toàn hơn cho nhu cầu lưu trữ của bạn.

Hỗ trợ cho Ngôn ngữ Lập trình

Một trong những tính năng nổi bật của ServBay là hỗ trợ nhiều phiên bản PHP (từ 5.6 đến 8.4) và Node.js, cùng khả năng chạy nhiều trường hợp PHP và chuyển đổi ngay lập tức giữa các phiên bản PHP và Node.js. MAMP/MAMP Pro, tuy nhiên, giới hạn những tính năng này, chỉ cung cấp ít phiên bản PHP hơn và hoàn toàn thiếu hỗ trợ Node.js.

Quản lý Cơ sở Dữ liệu

ServBay hỗ trợ MariaDB, PostgreSQL , và Redis với khả năng chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau ngay lập tức, một tính năng không có trong MAMP/MAMP Pro. Tính linh hoạt này quan trọng đối với những nhà phát triển làm việc với nhiều công nghệ và phiên bản cơ sở dữ liệu.

Công cụ Phát triển và Phụ Kiện

ServBay cung cấp một loạt công cụ và khả năng đặc biệt như máy chủ thư và DNS tích hợp, hỗ trợ cho các module PHP phổ biến như MongoDB và các công cụ proxy ngược như Cloudflared và frpc. Những tính năng này, đặc biệt là gói phát triển độc lập, mang lại ưu thế cho ServBay so với MAMP/MAMP Pro, nâng cao tính tiện ích cho nhà phát triển.

Trải nghiệm Người dùng và Hỗ trợ

Cả hai nền tảng đều thân thiện với người dùng. Tuy nhiên, cam kết của ServBay đối với giao diện đa ngôn ngữ, sao lưu dễ dàng và hỗ trợ toàn diện thông qua cộng đồng, email và các kênh hỗ trợ trả phí mang lại môi trường thoải mái hơn cho một đối tượng người dùng đa dạng.

Để tổng kết, ServBay nổi bật với phiên bản miễn phí rộng lớn, tính năng mạnh mẽ về lưu trữ, hỗ trợ đa dạng cho ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu, loạt công cụ phát triển đa dạng và sự hỗ trợ người dùng xuất sắc. Những khía cạnh này khiến ServBay trở thành lựa chọn thuyết phục thay thế cho MAMP/MAMP Pro, đặc biệt là đối với những người tìm kiếm sự linh hoạt, khả năng mở rộng và tính năng phát triển toàn diện.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on